Walpurgisnacht

Wie iets vertelt wil dat zijn verhaal wordt gehoord. Elke uiting is in feite een verhaal, iets waarmee een bepaalde boodschap wordt overgebracht. Met een doel dat varieert van louter kennisoverdracht tot overreding. Dagelijks bereikt ons een overvloed aan informatie. De consumptie van nieuws en van allerlei berichten die worden verspreid via de sociale media is toegenomen. Misschien wordt er meer gelezen dan vroeger, althans als we dat zouden kunnen meten in het aantal lettertekens. Toch blijft dit vaak lezen aan de oppervlakte, het snelle grazen.

Onze voorouders vertelden elkaar verhalen. Sommige daarvan kennen wij nu nog als sagen en legenden. Onderwijl deden de sprookjes kinderen sidderen van ontzag en vrees. De verwondering, die prikkel voor de fantasie, verkeerde meestal in het gezelschap van bijgeloof. Naarmate men meer kennis verwierf en zo het eerst onverklaarbare ging begrijpen, werd de wereld groter en het belang van de oude verhalen kleiner. De voorbeelden, de helden en de schurken verdwenen naar de achtergrond. Om plaats te maken voor nieuwe. Misschien omdat verering ook ergens raakt aan bezwering van existentiële angst? Want niet alles is altijd even leuk, is het ook nooit geweest.

Nu is de wereld met zowel goed als slecht nieuws altijd aanwezig. We zijn handig geworden in het selecteren en filteren van berichten. We kunnen alles delen met anderen. In deze tijd waar gebruiken en tradities naar de achtergrond zijn verplaatst en mede daardoor het leven minder volgens vaste patronen verloopt, blijven we echter achter een paar wensen aanhollen. Van rust tot regelmaat, van zingeving en betekenis. Verhalen, de op schrift gestelde ervaring, gebeurtenis of vertelling, bieden een kader en leggen verbanden. Verhalen voegen iets toe.

Door feiten te plaatsen in een context kunnen ze betekenis krijgen. Met de juiste woorden wint de boodschap aan kracht. Dat geldt net zo goed voor een rapport als voor een artikel. Of het nu voor extern of intern gebruik is: vertellen wie je bent, wat je wilt en op welke manier is ook een zaak van goed duiden en verwoorden. Wij zorgen voor verhalen met een bodem. Geschreven met de rede als leidraad.