Wat een rare naam. Misschien wel, ja. Maar door een paar abstracte elementen te verbinden wordt het vanzelf concreet.

spes /spes/(de (v.);g.mv.) [Lat.] hoop.


 

1.wood 2.fire

 

Spes in de betekenis van hoop is uit de aard der zaak gericht op de toekomst. Aangezien persoonlijke inspanningen ertoe kunnen bijdragen dat de gewenste gebeurtenis plaatsheeft of het beoogde resultaat wordt behaald, is iets wensen alleen niet voldoende. Je moet er iets voor doen met activiteit die erop gericht is de kans te vergroten dat het gewenste binnen bereik komt.

Bij het woord fabriek (afgeleid van het Latijnse fabrica, werkplaats) denken we meestal aan een groot industrieel complex. Groot of klein: er vindt een bewerkingsproces plaats van grondstoffen naar producten met een hogere waarde. Arbeid, kapitaal, grondstoffen: de drie klassiekers die we kennen als de productiefactoren. Door kennis (=kapitaal) te gebruiken (=arbeid) om ideeën vorm te geven, doelstellingen te verwoorden en concepten volwassen te maken. Ruw materiaal bewerken en polijsten, waardoor waarde en betekenis worden toegevoegd.

SpesFactory is een onafhankelijk bureau voor alles wat met tekst te maken heeft. Strategie-advies bieden we ook, zo zijn we indertijd trouwens begonnen. Bedenken, analyseren, verwoorden. Verbeelden in geschrift. Dat is de rode draad die door alle opdrachten loopt.

In ons werk gaan kennis en ervaring hand in hand met ambacht. Met een achtergrond in de consultancy, de wetenschap, de journalistiek en het marktonderzoek zijn dit de fundamenten waarop het bureau rust. Een solide basis die terugkomt in de mentaliteit en in de aanpak. Kretologie is leuk maar inhoud is beter. En echt tevreden zijn we pas als blijkt dat het eindresultaat ook morgen nog waarde heeft.

Today’s commitment is tomorrow’s legacy.

mr. dr. Marina van Driel is jurist. Zij behaalde het doctoraalexamen Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over zelfregulering, studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een klassieke zangopleiding.

Zij werkte als freelance tekstschrijver en journalist (Het Financieele Dagblad, Cosmopolitan), marktonderzoeker (Motivaction), wetenschapper (Universiteit Utrecht), management-consultant (Public Affairs Consultants, Deloitte) en bestuurssecretaris (Stichting Code Cultuursponsoring) . Met genoegen de overstap gemaakt naar een bestaan als onafhankelijk adviseur en tekstschrijver, waarbij SpesFactory de optelsom is van studies, banen en ervaring.

 


 

In de Romeinse mythologie is Spes de godin van de hoop. Deze verpersoonlijking van het abstracte begrip hoop werd afgebeeld met de Hoorn des Overvloeds en bloemen. Zij werd ook wel de Ultima Dea genoemd, verwijzend naar de laatste hoop van de mensheid. Dat klinkt dramatischer dan het is.

Het Forum Holitorium in Rome is de locatie waar de tempels werden gebouwd voor Ianus, Spes, Pietas en Juno Sospita. Zij bevinden zich op de route van de zegetochten die begonnen in het Circus Maximus. Het viertal verbindt en symboliseert op deze plaats de Romeinse opvattingen over begin en einde, doorgang en passage, toekomst en hoop.

 

me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I