ME

 

 

Nog een invalshoek: de muziek. Net als vogels en dolfijnen zingen mensen graag. Of ze bespelen een instrument. Muziek is ook een taal, een waarin niet een letter maar een toon de kleinste bouwsteen is. Die taal begrijpen en beheersen is voor een uitvoerend musicus belangrijk. En de muziekwetenschapper bestudeert en beschrijft de muziek in al haar vormen. Deze achtergrond van muzikale praktijk en theorie maakt deel uit van onze idee├źnwereld en speelt dus ook een rol bij de totstandkoming van onze verhalen. Als kennisreservoir, als referentiepunt, als bron van inspiratie. En als achtergrondmelodie.