recht

Juristen hebben geleerd nauwgezet te formuleren. Zo kan zelfs de plaats van een komma van invloed zijn op de betekenis van wat er in een zin staat. Deze vaardigheid is goed beschouwd niets anders dan het jongleren met taal. En dat komt bij alle teksten van pas.

Juristen hebben ook geleerd te analyseren. Hoofdzaken onderscheiden van bijzaken, iets duidelijk verwoorden. Wollig taalgebruik, ingewikkelde constructies: ze zijn regelmatig te vinden in rapporten en verslagen. Dat is niet nodig. Wij zijn goed in het ontwarren van vastgelopen tekst.

  • zelfregulering
  • gedragscodes
  • klachtenregelingen
  • governance
  • compliance
  • algemeen juridische vraagstukken