mirror

 

De vis die een schaduw op het wateroppervlak ziet verschijnen zal snel wegzwemmen. Wij doen hetzelfde, met ons vermogen tot reageren op veranderingen in de wereld buiten ons die als bedreigend worden ervaren. De fight or flight respons. De snelle duiding van een situatie hoort bij het mechanisme van overleven.

Alle informatie die tot ons komt gaat langs dit eerste filter. Gevaar? Ja/nee. Vervolgens komt de eerste verfijning aan bod. Belangrijk? Ja/nee. Plezierig? Ja/nee. Intussen zoekt ons brein naar eerder opgedane ervaringen en de daarbij gekozen oplossing. Stereotype gedragingen en denkbeelden hebben evenals de wijze waarop ons karakter tot uiting komt hun evolutionaire ankerpunt in de noodzaak tot begrijpen.

Wie schrijft kan daarmee spelen, er rekening mee houden. De eindredacteur die het hoofdartikel van een passende koptekst moet voorzien, weet in de meeste gevallen goed welke uitwerking dit zal hebben. Een copywriter die een slagzin bedenkt probeert met zo min mogelijk tekst een maximaal effect te behalen. Kortom: ieder met een pen of toetsenbord zoekt naar de ingangen die het menselijke brein kan bieden. Dat is leuk werk.